Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Robert Śmieja

ur. w 1957 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Krzysztof Śmieja był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, ale w wielu ośrodkach akademickich, w tym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kontynuował działalność w podziemnych strukturach. Pan Krzysztof Śmieja aktywnie współpracował zarówno z legalnymi jak  i zdelegalizowanymi strukturami NSZZ „Solidarność” na terenie Tarnowskich Gór. Zajmował się produkcją i kolportażem ulotek oraz nielegalnych wydawnictw związkowych. W grudniu 1981 r. jako działacz NZS brał udział  w strajku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
W okresie stanu wojennego organizował pomoc materialną dla represjonowanych działaczy politycznych i ich rodzin. W dniu 13 V 982 r. brał udział w wiecu protestacyjnym  pod Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Od 1985 r.  Krzysztof Śmieja brał aktywny udział  w religijno-patriotycznych spotkaniach Bractwa Oblatów św. Brygidy organizowanych przez Ojców Kamilianów w Tarnowskich Górach. Wspólnota ta skupiała w swoich szeregach osoby prowadzące działalność opozycyjną. 
Pan Krzysztof Śmieja był również działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków