Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Różycki Stanisław

Stanisław Różycki

ur. w 1935 roku w m. Wólka Grodziska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego koła „Solidarności” przy Liceum Medycznym w Raciborzu. Ponadto był inicjatorem i uczestnikiem szeregu akcji protestacyjnych organizowanych na terenie miasta. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu–Zaborzu, gdzie przebywał w okresie od 29 marca 1982 r. do 28 maja 1982 r. Z powodu działalności opozycyjnej był karany dyscyplinarnie przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej