Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janiszewski Mieczysław

Mieczysław Stanisław Janiszewski

ur. w 1948 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Mieczysław Janiszewski od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Toruniu, członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczącym Komisji Oddziałowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w działaniach Regionalnej Komisji Zdrowia „Solidarności” zajmującej się kolportażem nielegalnych wydawnictw w środowisku medycznym oraz organizacją pomocy dla rodzin osób aresztowanych i internowanych. W dniu 14 października 1982 r. dokonano przeszukania Mieczysława Janiszewskiego w miejscu zamieszkania i pracy, podczas którego zakwestionowano materiały świadczące o prowadzeniu nielegalnej działalności. Został internowany w okresie od 29 października do 26 listopada 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Był autorem publikacji i redaktorem podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”, współpracownikiem redakcji niezależnego pisma „Kontra” oraz współorganizatorem tajnej drukarni offsetowej w Toruniu. 
W dniu 12 listopada 1983 r. został zatrzymany na 48 godzin z powodu uczestnictwa w nielegalnym spotkaniu, którego celem było sporządzenie petycji w sprawie uwolnienia liderów b. „Solidarności” i KSS-KOR. Dnia 6 marca 1984 r.  został ponownie zatrzymany na 48 godzin w związku z przeszukaniem w miejscu pracy i zamieszkania, w trakcie którego znaleziono nielegalną literaturę.
Przez cały okres działalności opozycyjnej wspierał represjonowanych działaczy b.„Solidarności”, również poprzez wystawianie fikcyjnych zaświadczeń oraz zwolnień lekarskich. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, Czas ludzi niepokornych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń, 2003