Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Drzewiecki
ur. w 1932 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2016

Biogram

Brał czynny udział w powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 r. W czasie protestu został postrzelony przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w lewą stopę. W wyniku odniesionych ran trafił do poznańskiego szpitala przy ul. Łąkowej, w którym przebywał od 28 czerwca do 28 lipca 1956 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej