Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewski Jerzy

Jerzy Wiśniewski

ur. w 1951 roku w m. Kamień Pomorski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Jerzy Wiśniewski w latach 1980-1988 był zaangażowany w działalność opozycyjną. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku na terenie Zarządu Portu Szczecin i wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Następnie wstąpił w struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
W latach 1981-1988 aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Utrzymywał kontakty ze szczecińską opozycją. Rozpowszechniał ulotki i gazetki związkowe takie jak: „CDN”, „Jedność”, „Grot”. Równocześnie angażował się w organizowanie pomocy osobom potrzebującym przy kościele Andrzeja Boboli w Szczecinie.
W 1988 r. należał do czołowych organizatorów i uczestników strajku na terenie Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Za udział w strajku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w dniu 20.10.1988 r. przedstawił ww. zarzuty, „że w okresie od 17 sierpnia do 3 września 1988 r. w Szczecinie wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych kierował strajkiem w Zarządzie Portu Szczecin–Świnoujście”. Postanowieniem z dnia. 30.11.1988 r. postępowanie warunkowo umorzono ze względu na „znikomą szkodliwość czynu.”
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej był systematycznie kontrolowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN