Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Konstanty Kempa

ur. w 1966 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Wojciech Kempa angażował się w działalność polityczną, której celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności. Z uwagi na powyższe w dniu 26 VI 1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Katowicach przedstawiła Panu Wojciechowi Kempie zarzut, że od października 1982 r. do marca 1984 r. sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał na terenie Katowic nielegalne ulotki zawierające treści antykomunistyczne mające negatywny wpływ na ustrój polityczny PRL. Wobec Pana Wojciecha Kempy zastosowano dozór milicyjny. 
W dniu 31 VII 1984 r. działając na podstawie ustawy amnestyjnej postępowanie w powyższej sprawie zostało umorzone. 10 XI 1984 r. podczas składania kwiatów pod krzyżem przy KWK „Wujek” w Katowicach Pan Wojciech Kempa został zatrzymany na 48 godzin. 
Po zwolnieniu kontynuował swoją działalność skierowaną przeciwko panującemu w Polsce ustrojowi. W dniu 16 XII 1987 r. brał udział w pochodzie poświęconym pamięci górników poległych podczas pacyfikacji KWK „Wujek” w grudniu 1981 r. Jako jeden z najbardziej aktywnych uczestników pochodu Pan Wojciech Kempa wylegitymowany oraz przesłuchany w MUSW w Katowicach. W lutym 1988 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Katowice wydało orzeczenie skazujące w/w na karę grzywny. 
Po rozpoczęciu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Pan Wojciech Kempa nawiązał kontakty z działaczami miejscowego Duszpasterstwa Akademickiego i czynnie angażował się w jego działalność. W dniu 3 V 1988 r. w pobliżu swojej uczelni umieścił transparent zawierający antykomunistyczne hasła. W związku z tym,  Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Lublina ukarało Pana Wojciecha Kempę karą grzywny w wysokości 50 tyś zł. Na mocy postanowienia z lipca 1989 r. zdecydowano odstąpić od wykonania niewyegzekwowanej w całości kary grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej