Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Murawski Paweł

Paweł Murawski

ur. w 1936 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Paweł Murawski od 17.12.1970 r. do 23.12.1970 r. był członkiem Komitetu Strajkowego na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Uczestniczył w marszu robotników na Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie. Po grudniowej pacyfikacji wystąpień robotników, brał udział w strajku w styczniu 1971 r. na terenie Stoczni Szczecińskiej. 
Do końca lat siedemdziesiątych XX wieku zajmował się obroną ludzi wyrzucanych z pracy. 
W sierpniu 1980 r. był aktywnym uczestnikiem strajku na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego i uczestnictwie w strajku grudniowym 1981 r., został pozbawiony pracy do połowy stycznia 1982 r. 
W latach osiemdziesiątych XX wieku kolportował ulotki i nielegalną literaturę, uczestniczył w antysocjalistycznych manifestacjach oraz walce o ponowną legalizację NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków