Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pelc Waldemar

Waldemar Lech Pelc

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Student Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 
W latach 1981-85 zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Początkowo kurier dostarczający ulotki i prasę podziemną kolporterom. Drukarz legitymacji związkowych „Solidarności”. 
Inicjator powstania drugoobiegowego pisma „Tymczasem”, wydawanego w latach 1982-84 pod patronatem Tymczasowej Komisji Robotniczej Hutników (TKRH). Współpracował z redakcją „Hutnika”, umożliwiając jej dostęp do matryc offsetowych. W swoim garażu prowadził magazyn prasy podziemnej, kolportowanej wśród pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie oraz Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej