Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Scheur Jerzy
Jerzy Antoni Scheur
ur. w 1937 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Jerzy Scheur w latach 1956–1957 uczestniczył w wiecach na rzecz przemian demokratycznych, współorganizował przemarsz łódzkich studentów pod Komitet Łódzki PZPR, współtworzył Związek Młodych Demokratów. W latach 1963–1976 był uczestnikiem Ruchu Wolnych Demokratów, w marcu 1968 r. wziął udział w wiecu na Uniwersytecie Łódzkim. We wrześniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Projektowania „Polmatex” w Łodzi, w 1981 r. został przewodniczącym Rady Samorządów Pracowniczych Ziemi Łódzkiej i wydawcą niezależnego pisma „Agora”. W 1982 r. był dwukrotnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu: od 9 maja do 30 czerwca oraz od 12 lipca do 2 sierpnia. W latach 1970–1977 oraz 1981–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej