Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wołyniec Tadeusz
Tadeusz Jan Wołyniec
ur. w 1957 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017

Biogram

Tadeusz Wołyniec, pracownik Warsztatów Napraw Taboru Samochodowego Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Koszalinie, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w swoim zakładzie pracy. Prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
25 sierpnia 1980 r. był współorganizatorem strajku w WKTS, następnie został działaczem NSZZ „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w akcji pomocy dla osób represjonowanych i internowanych. Do lipca 1984 stał na czele konspiracyjnych struktur „S” w WKTS. Po 1987 r. współpracownik niezależnych pism „Oko”, „Pobudka”, „Ucho”, „Rewers”. Wielokrotnie zatrzymywany i skazywany przez Kolegia ds. Wykroczeń w Koszalinie i Słupsku. 
Od sierpnia 1987 r. do maja 1989 r. członek Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Pomorza Środkowego. W 1989 r. wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu „S” Pomorza Środkowego.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej