Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Żukowski
ur. w 1949 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016

Biogram

Po 13 grudnia 1981 r. był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Górniczo-Geologicznym Przemysłu Materiałów Budowlanych GEOBUD w Warszawie. Jednocześnie prowadził działalność w ramach struktur Mikroregionu Mokotów, gdzie zajmował się kolportażem. W jego mieszkaniu drukowane było niezależne pismo „KOS”. Do 1989 r. brał czynny udział w manifestacjach, akcjach ulotkowych i plakatowych organizowanych przez Mikroregion Mokotów. W imieniu tej organizacji brał udział w zebraniach konspiracyjnych z działaczami innych nielegalnych organizacji z Warszawy. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków