Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gajewski Jan

Jan Gajewski

ur. w 1943 roku w m. Lidzbark
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1984-1990 działał w antykomunistycznej organizacji podziemnej „Solidarność Walcząca”. W okresie od 1982 r. do 1988 r. współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą „Trzeci szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie. 
Został internowany 8 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie, gdzie przebywał do 8 czerwca 1982 r. Po wyjściu na wolność zajmował się kolportażem podziemnej prasy i ulotek, przez co znalazł się w kręgu osób podejrzanych o rozpowszechnianie na terenie FSM w Bielsku-Białej wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność Podbeskidzia”. Współtworzył Regionalną Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, której zadaniem było koordynowanie działalności podbeskidzkich struktur związkowych. 
W ramach czynności śledczych podjętych w kwietniu 1985 r. przeszukano jego mieszkanie. W efekcie odnaleziono kilka sztuk amunicji, na które nie miał zezwolenia. Fakt ten był pretekstem do postawienia mu, w dniu 28 czerwca 1985 r., zarzutów karnych, dotyczących posiadania bez zezwolenia amunicji i przechowywania jej we własnym mieszkaniu od 1981 r. do 25 kwietnia 1985 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne 27 września 1985 r. W latach 1984-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej