Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Migda-Pawlak Hanna

Hanna Ewa Migda-Pawlak

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od września 1980 r. była współorganizatorką i członkiem tworzącej się Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Centralnym Ośrodku Informacji Budownictwa w Warszawie, gdzie była zatrudniona do 1983 r. Brała czynny udział we wszystkich organizowanych przez Związek strajkach i manifestacjach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowała ulotki, niezależną prasę, zajmowała się także pomocą osobom wyrzuconym z pracy oraz internowanym i ich rodzinom. Uczestniczyła w mszach świętych za Ojczyznę oraz w tzw. antypochodach pierwszomajowych organizowanych w Warszawie. W latach 1983-1989 jej działalność wiązała się głównie z akcjami pomocowymi organizowanymi przez Kościół. W kwietniu 1989 r., kontynuując swoją działalność, ponownie została członkiem reaktywowanego NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów”, gdzie od 21 czerwca 1989 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej. Podstawowym jej zadaniem, powierzonym przez NSZZ „Solidarność” w 1989 r., było przygotowanie spotkań przedwyborczych kandydatów do Sejmu i Senatu z mieszkańcami Mokotowa oraz udział w pracach komisji wyborczej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów