Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kasprzyk Kazimierz

Kazimierz Kasprzyk

ur. w 1937 roku w m. Tymbark
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Kazimierz Kasprzyk już w czerwcu 1956 r. był uczestnikiem manifestacji odbywających się w Poznaniu. W 1980 r. został aktywnym członkiem i współzałożycielem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Ziemowit”, a w grudniu 1980 roku wybrano go przewodniczącego Komisji Zakładowej. Był organizatorem akcji strajkowej na kopalni, za pośrednictwem zakładowego radiowęzła  krytykował rząd, optował za likwidacją PZPR, nawoływał do występowania  z partii. 
Za powyższą działalność został internowany 13 XII 1981 r. w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej. Po zwolnieniu z internowania dnia 27 II 1982 r. i powrocie do pracy, Pan Kazimierz Kasprzyk był nękany przez Służbę Bezpieczeństwa licznymi rozmowami ostrzegawczymi prowadzonymi do końca 1986 r., spowodowano też pogorszenie warunków pracy, blokowano odznaczenia. 
Pan Kazimierz Kasprzyk po opuszczeniu Ośrodka Odosobnienia nadal kontaktował się z byłymi działaczami „Solidarności” oraz z osobami zajmującymi się  drukowaniem i kolportażem nielegalnej prasy. Włączył się w kolportaż  miesięcznika „Solidarność Dziś i Jutro”, współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności” przy KWK „Ziemowit”, został również członkiem TKZ NSZZ „Solidarność" przy tej kopalni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN