Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drabikowski Andrzej

Andrzej Drabikowski

ur. w 1956 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Andrzej Drabikowski od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni PKP Wrocław Główny.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemiu. W swoim zakładzie pracy kolportował pisma i ulotki, m. in.: „Z Dnia na Dzień” oraz „Solidarność Walcząca”. 
W 1982 r., w związku z prowadzoną działalnością, został aresztowany i skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 
W marcu 1983 r. Pan Andrzej Drabikowski został ułaskawiony przez Radę Państwa i zwolniony z Zakładu Karnego w Strzelinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej