Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lindenberg Jarosław
Jarosław Lindenberg
ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Na początku lat 80. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. publikował artykuły w białostockim Biuletynie Informacyjnym MKZ NSZZ „S”. Został zatrzymany podczas demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. na Starym Mieście w Warszawie, na której przebywał z biało-czerwoną flagą i ulotką „Solidarność zwycięży”. W związku z tym wydarzeniem, i z uwagi na prowadzoną działalnością niepodległościową, został internowany i 8 maja 1982 r. osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Wolność odzyskał 12 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN