Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Monkosa Józef

Józef Ignacy Monkosa

ur. w 1947 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” oraz aktywnym działaczem opozycyjnym na terenie Pionek. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1982-1984 kierował niezależną grupą „Nul”, działającą przy podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” w Pionkach. Od 1984 r. do 1989 r. uczestniczył pracach w lokalnej Tymczasowej Komisji Terenowej „Solidarności”. W tym czasie brał udział w niezależnym ruchu wydawniczym, był współwydawcą i kolporterem czasopism „Barykada” oraz „Iskra”. Współorganizował również Msze za Ojczyznę oraz miejscowy Klub Inteligencji Katolickiej. W związku z zarzutami dotyczącymi redagowania i kolportażu pisma „Barykady” został zatrzymany 30 kwietnia 1984 r., a Prokurator Rejonowy zastosował wobec niego 3 miesięczny areszt tymczasowy. 25 lipca 1984 r. Prokurator Rejonowy w Kozienicach umorzył, na podstawie ustawy o amnestii, prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze, jednocześnie uchylając zastosowane środki zapobiegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej