Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sztando Ryszard

Ryszard Sztando

ur. w 1948 roku w m. Mostki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych „Predom-Mesko”, członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego organizował na terenie zakładu pracy akcje protestacyjne przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W dniu 13.05.1982 r. zorganizował strajk w zakładzie pracy.  Ponadto zajmował się kolportażem prasy niezależnej i wydawnictw bezdebitowych w miejscu pracy oraz na terenie Skarżyska-Kamiennej. Internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od dnia 30.08.1982 r. do dnia 23.09.1982 r. Od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r. powołany został do odbycia ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie jako rezerwista trafił na trzymiesięczne przeszkolenie. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej