Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Franciszek Mrówczyński

ur. w 1956 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Henryk Mrówczyński od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do jesieni 1984 r. udostępniał swoje prywatne mieszkanie do drukowania podziemnych wydawnictw toruńskiej „Solidarności” takich jak: „Kontra”, „Toruński Informator Solidarności” i „Pogłos”. Drukiem i kolportażem niezależnych wydawnictw zajmował się do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
    • W.Polak, Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013