Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skwarnicki Krzysztof

Krzysztof Jan Skwarnicki

ur. w 1959 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Będąc studentem geofizyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, a następnie pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim związany z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 zaangażowany w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Zajmował się przyjmowaniem transportów darów pochodzących z krajów zachodnich oraz ich rozładunkiem. Zbierał informacje o osobach represjonowanych wymagających wsparcia. Organizował pomoc medyczną, w tym psychologiczną. 
Pracując jako wychowawca w liceum ogólnokształcącym przy Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, od 1988 r. związany z podziemnymi strukturami „Solidarności”. W 1989 r. odtworzył jawnie działające struktury związku z miejscu pracy (wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej). Zaangażowany w działalność na rzecz Komitetu Obywatelskiego w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków