Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Romuald Bożko

ur. w 1947 roku w m. Raciborowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Romuald Bożko był przewodniczącym Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Był współorganizatorem strajku okupacyjnego na terenie KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 13 - 15 XII 1981 r. Dnia 22 XII 1981 r. internowany, następie 29 XII 1981 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 5 lat, zwolniony z aresztu 5 II 1982 r. Dodatkową formą represji było zwolnienie z pracy. 
Jesienią 1982 r. Pan Romuald Bożko został oskarżony o to, że w okresie od maja do października 1982 r. w Jastrzębiu-Zdroju będąc członkiem prawnie zawieszonego NSZZ „Solidarność” kontynuował jego działalność pośrednicząc w wydawaniu i rozpowszechnianiu ulotek. Został ponownie internowany w dniu 30 XI 1982 r., internowanie zamieniono na areszt tymczasowy, który uchylono 10 I 1983 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu  na sesji wyjazdowej w Katowicach 19 V 1983 r. został uniewinniony od zarzucanych czynów. 
Od 1983 r. Pan Romuald Bożko był przewodniczącym Jastrzębskiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności