Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kawenczyńska Bożena

Bożena Grażyna Kawenczyńska

ur. w 1960 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Bożena Kawenczyńska od jesieni 1981 r. była aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Uniwersytecie Śląskim, zajmowała się kolportażem literatury antysocjalistycznej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego poddawała krytyce działalność WRON, inspirowała środowisko studenckie Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu do podejmowania akcji protestacyjnych, organizowała pomoc dla osób internowanych. 
Za powyższą działalność została internowana dn. 21 III 1982 r. w ośrodku odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach. Uchylenie decyzji o internowaniu nastąpiło 23 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal utrzymywała kontakty z czołowymi działaczami NZS Uniwersytetu Śląskiego, brała udział w redagowaniu i kolportowaniu pisma NZS „Wyzwolenie”. 
W grudniu 1982 r. w trakcie przeprowadzonego przeszukania ujawniono materiały negatywnie oceniające sytuację w kraju oraz listę osób potrzebujących wsparcia, głównie internowanych i zwolnionych z pracy. W wyniku tego zdarzenia Bożena Kawenczyńska została zatrzymana na 48 godzin. 
W 1984 r. pełniła funkcje łącznika między działaczami opozycji w Gliwicach i Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN