Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Kubik

ur. w 1946 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Adam Kubik w 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok. W trakcie obrad wszedł w skład Komisji Mandatowej i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. 
1 października 1981 r. został zatrudniony w Zarządzie Regionu jako radca prawny. Od tego czasu udzielał porad prawnych osobom pociągniętym do odpowiedzialności karnej za nielegalną działalność związkową. Występował jako obrońca opozycjonistów na rozprawach sądowych i przed kolegium. W 1988 r. wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, którego celem było reaktywowanie działalności związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 2005
    • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013
    • Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie. Wybór źródeł, oprac. T. Danilecki, Białystok 2011
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN