Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Małgorzata Grażyna Draws

ur. w 1967 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pani Małgorzata Grażyna Draws od połowy 1987 r. do czerwca 1989 r. współpracowała z Solidarnością Polsko-Czechosłowacką. Zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw; udostępniała mieszkanie dla potrzeb skrzynki kontaktowej, a ponadto na rzecz represjonowanych działaczy opozycji demokratycznej z Polski (m. in. Zbigniewa Bujaka i Zbigniewa Janasa) i Czechosłowacji. Współorganizowała również spotkania SPCz oraz Ruchu Wolność i Pokój. Współpracowała z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Brała także aktywny udział w manifestacjach patriotycznych i antykomunistycznych we Wrocławiu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków