Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiśniewski Walenty
Walenty Mateusz Wiśniewski
ur. w 1932 roku w m. Rutki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014

Biogram

Walenty Wiśniewski był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” we Włocławku, następnie pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego. Reprezentował województwo wśród strajkujących rolników w Siedlcach i Toruniu oraz współuczestniczył w obradach Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI "Solidarność" w 1981 r.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku -  Mielęcinie.
Po zwolnieniu z internowania  był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz w latach 1982-1987 zatrzeżono mu możliwość wyjazdów za granicę.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN