Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sikorski Tadeusz
Tadeusz Piotr Sikorski
ur. w 1949 roku w m. Jabłonowo Pomorskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Tadeusz Sikorski w latach 1981-1989 zajmował się w kolportażem nielegalnych pism takich jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Kontra”, „Elana” i „Kos” na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu. Uczestniczył w przekazywaniu zakładowych składek do Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom działającego przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Był zaangażowany w zbieranie podpisów pod petycjami domagającymi się zwolnienia więźniów politycznych z zakładów karnych oraz listem przeciwstawiającym się delegalizacji NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków