Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szeląg Maria

Maria Szeląg

ur. w 1947 roku w m. Klimontów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017
Biogram
Od września 1980 r. współtworzyła struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości. Była Przewodniczącą Komisji Członkowskiej i Komisji Płacowej. Od września 1981 r. pełniła funkcję Sekretarza Komisji Zakładowej. Działała w strukturach NSZZ „Solidarność” od 1980 r. do 1989 r. W ramach aktywności niepodległościowej kolportowała prasę związkową i wydawnictwa podziemne (m.in. Tygodnik Mazowsze, Myśl, BAZA, publikacje wydawnictw NOW-a i ASPEKT). Organizowała pomoc dla osób internowanych i pozbawionych pracy. Została zwolniona z pracy w 1982 r. za przynależność do NSZZ „Solidarność”. W okresie od 1983 r. do 1984 r. była aktywną uczestniczką spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków