Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dobrowolski Włodzimierz

Włodzimierz Dobrowolski

ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Włodzimierz Dobrowolski w latach 1979-1981 studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Był organizatorem pielgrzymek studenckich oraz grup samokształceniowych w ramach Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu. W 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym w radomskiej WSI. W związku ze swoją działalnością zmuszony został do zmiany uczelni. Na Politechnice Warszawskiej Pan Włodzimierz Dobrowolski kontynuował działalność opozycyjną.  Był m.in. kolporterem wydawnictw bezdebitowych, kaset audio, cegiełek okolicznościowych, a także wydawcą i redaktorem prasy podziemnej. W związku ze swoją działalnością został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. W dniu 30.04.1987 r. w miejscu jego zamieszkania dokonano przeszukania, podczas którego ujawniono 700 egz. nielegalnego wydawnictwa pt. "Ślubujemy 1936-1987". Sprawa skierowana została do Kolegium ds. Wykroczeń, które ukarało Pana Włodzimierza Dobrowolskiego karą grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej