Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Witczak

ur. w 1935 roku w m. Jarocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Marian Witczak od września 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” na terenie Lubania, przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaniu.
Od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. działał w Tajnej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lubaniu. Kolportował podziemne wydawnictwa, zbierał składki na działalność związkową, organizował manifestacje oraz akcje ulotkowe i plakatowe. 
Ponadto działał w Lubańskiej Sekcji Ogólnospołecznej KIK w Jeleniej Górze, w latach 1984-1988 współorganizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. W 1985 r. uczestniczył w wystawieniu tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce w kościele św. Stanisław Kostki w Warszawie. W 1988 r. działał na rzecz budowy obelisku Józefa Piłsudskiego w Lubaniu.
W latach 1989-1990 był wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Lubaniu.
W związku z podziemną działalnością był wielokrotnie przesłuchiwany, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej