Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Górski  Robert
Robert Górski
ur. w 1960 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014

Biogram

Robert Górski w 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szczecinie oraz założycielem niezależnego pisma Akademii Rolniczej w Szczecinie „Kret”. 
W grudniu 1981 r. był uczestnikiem strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, organizatorem akcji zawiadamiania działaczy szczecińskiej opozycji o stanie zagrożenia, a także organizatorem wiecu protestacyjnego AR w dniu 13.12.1981 r. 
Do lutego 1982 r. pozostawał w ukryciu. W lutym 1982 r. został również relegowany z uczelni. 
W okresie od 04.05.1982 r. do 30.11.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim oraz Strzebielinku. 
Od 1983 r. był kolporterem wydawnictw podziemnych na terenie Szczecinie i Stargardu Szczecińskiego. 
Z powodu swojej działalności opozycyjnej był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.  Represjonowany zwłaszcza przed rocznicami i świętami patriotycznymi. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej