Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Michał Łazuch

ur. w 1952 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Marian Łazuch współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” oraz był członkiem Komisji Zakładowej w Zakładach Przemysłowych im. „Komuny Paryskiej” w Radomsku. W latach 1982–1989 prowadził działalność opozycyjną na terenie Radomska. Jako członek podziemnych struktur „Solidarności” zajmował się rozpowszechnianiem niezależnej prasy, wydawnictw, ulotek, biuletynów oraz uczestniczył w akcjach plakatowania i malowania napisów na murach miasta. W latach 1982–1989 był wielokrotnie wzywany na tzw. rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. W związku z odmową współpracy z SB wcielono go na okres pięciu miesięcy do wojska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków