Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicki Jerzy

Jerzy Nowicki

ur. w 1954 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Jerzy Nowicki pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej. Jako aktywny przeciwnik ustroju PRL w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia rezerwy do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej jako saper. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN