Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chamier Cieminski Leszek

Leszek Bolesław Chamier Cieminski

ur. w 1956 roku w m. Chojnice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Leszek Bolesław Chamier Cieminski podczas studiów na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie był działaczem i aktywistą Duszpasterstwa Akademickiego organizując wykłady o treści patriotycznej. Po ukończeniu studiów w 1980 r. podjął pracę w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Chojnicach. W latach 1982 – 1989 był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Chojnicach gdzie organizował wykłady naukowców oraz prelekcje, które wzmacniały świadomość polityczną  i narodową oraz aspiracje niepodległościowe. Brał udział we mszach świętych w intencji ojczyzny i spotkaniach DLP. W związku ze swoją działalnością 31 sierpnia 1984 r. został dotkliwie pobity przez SB. W latach 1982-1984 zajmował się kopiowaniem i kolportażem na terenie Chojnic ulotek przywożonych z Warszawy oraz Wybrzeża. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków