Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Koss Jan
Jan Ludwik Koss
ur. w 1948 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

W sierpniu 1980 r. był głównym organizatorem strajku w Gospodarstwie Transportu Samochodowego Zakładu Zaopatrzenia Polskich Linii Oceanicznych oraz członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Po utworzeniu struktur związkowych pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Ogólnozakładowego Komitetu Pracowniczego NSZZ „Solidarność” w PLO. Współpracował z Ruchem Młodej Polski i Komitetem Samoobrony Społecznej – Komitetem Obrony Robotników. 
13 grudnia 1981 r. został internowany. Od 14 grudnia 1981 r. był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnie od 18 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 6 marca 1982 r. W latach 1983-1986 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN