Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Wacław Pelc

ur. w 1935 roku w m. Jezierzany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Janusz Pelc zatrudniony w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku był członkiem zarządu NSZZ „Solidarność  od 1980 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. W latach 1983-1985 działał aktywnie w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W dniu 10.06.1983 r., w trakcie rewizji przeprowadzonej  w jego mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO, znaleziono matryce z tekstem broszury „Biuletyn Informacyjny Solidarności WSM nr 5/83 wraz z 26 ulotkami „Solidarność-Tygodnik Mazowsze”, które Janusz Pelc przechowywał.   W związku z tym został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni z dnia 11.06.1983 r. został oskarżony o kolportaż w/w druków  i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Areszt wobec Janusza Pelca uchylono w dniu 26.07.1983 r., a wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 15.09.1983 r. umorzono postępowanie wobec w/w na mocy amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN