Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stobbe Lidia

Lidia Teresa Stobbe

ur. w 1953 roku w m. Wojcieszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W trakcie obowiązywania stanu wojennego podjęła działalność w konspiracyjnych strukturach Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności. W organizacji tej pełniła funkcję łączniczki tzw. „piątki” czyli ścisłego kierownictwa MRKS. W ramach podziemnych struktur zajmowała się dostarczaniem i organizacją miejsc do przechowywania sprzętu poligraficznego, papieru, farb, na potrzeby działalności MRKS. Przez Służbę Bezpieczeństwa była podejrzewana o kierowanie komórkami MRKS w 12 warszawskich zakładach pracy. 
Za wyżej opisaną działalność została zatrzymana 8 grudnia 1982 r. Dzień później Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wydała postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 kk w zebraniu z art. 278 § 1 kk tj. od kwietnia do 8 grudnia 1982 r. brała udział w związku pod nazwą „Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności”, którego istnienie i ustrój miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszenie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także organizowanie  strajków i akcji protestacyjnych. 
Została osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Ten środek zapobiegawczy dwukrotnie przedłużano (3 marca 1983 r. do 8 czerwca 1983 r. i 26 maja 1983 r. do 26 lipca 1983 r.). 25 lipca 1983 r. areszt tymczasowy uchylono i tego dnia odzyskała wolność. Prowadzone przeciwko niej postępowanie karne 26 września 1983 r. ostatecznie umorzono, na podstawie przepisów ustawy o amnestii.
W ramach represji w latach 1983-1985 zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych, zaś do 1987 r. była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej