Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Gębara

ur. w 1961 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Pracownik Wydziału Wielkich Pieców Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Od jesieni 1980 r.  członek wydziałowych struktur NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w hucie. W latach 1983-89 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, zaś od 1986 r. związany z Duszpasterstwem Hutników działającym przy parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na nowohuckim osiedlu Szklane Domy. Uczestnik manifestacji.
Od 1988 r. członek Regionalnego Komitetu „Solidarności” (RKS). Zaangażowany w odtworzenie jawnie działających struktur związku na Wydziale Wielkich Pieców huty (w styczniu 1989 r. wybrany przewodniczącym Komisji Wydziałowej).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN