Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świtoń Kazimierz

Kazimierz Antoni Świtoń

ur. w 1931 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Kazimierz Świtoń był znanym działaczem społeczno - politycznym na Śląsku. W maju 1977 r. uczestniczył w głodówce protestacyjnej zorganizowanej przez Komitet Obrony Robotników ( KOR ) w kościele św. Marcina w Warszawie przeciw represjom wobec robotników Radomia i Ursusa. W sierpniu 1977 r. w swoim mieszkaniu założył Punkt Konsultacyjny Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela ( ROPCiO ). W lutym 1978 r. w Katowicach wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce Komitetu Wolnych Związków Zawodowych ( WZZ ), które stawały w obronie praw pracowniczych i obywatelskich, propagowały idee demokratyczne. Współtworzył skład redakcyjny, wydawanego przez ROPCiO niezależnego miesięcznika „Ruch Związkowy”. Pan Kazimierz Świtoń uczestniczył w licznych głodówkach manifestacyjnych, m.in. : w kościołach na terenie Piekar Śląskich i Katowic. Inicjował akcje kolportażu ulotek i odezw o treści antysocjalistycznej oraz redagował liczne petycje i listy otwarte do władz państwowych. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, aresztowany. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję sekretarza Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego ( MKZ ) Katowice. W sierpniu i grudniu 1981 r. był delegatem na I i II Walne Zebranie Delegatów ( WZD ) Województwa Katowickiego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, jak również delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów ( KZD ) w Gdańsku. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia został internowany. Przebywał w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicjo Obywatelskiej  w Katowicach. Zwolniony w dniu 6.02.1982 r. ze względu na stan zdrowia. Wraz z całą swoją rodziną stał się obiektem zakrojonych na ogromną skalę szykan i represji ze strony zarówno aparatu bezpieczeństwa, jak i władz administracyjnych województwa, m.in. poprzez pozbawienie możliwości prowadzenia działalności zarobkowej, a tym samym środków na utrzymanie wieloosobowej rodziny. Był aktywnym uczestnikiem demonstracji rocznicowych upamiętniających pacyfikację Kopani Węgla Kamiennego „Wujek” w grudniu 1981 r.  
Aresztowany w dniu 6.12.1983 r. za próbę wmurowania tablicy ku czci  pomordowanych górników, zwolniony w dniu 2.02.1984 r. ze względu na stan zdrowia. Sprawę umorzono na mocy amnestii w lipcu 1984 r. 
Od 1988 r. był wiceprzewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej ( RKW ) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Pan Kazimierz Świtoń uczestniczył ponadto w strajkach prowadzonych w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich  w sierpniu 1988 r. oraz wspomagał strajki prowadzone w KWK „Jastrzębie”. W lutym 1989 uczestniczył w II Zgromadzeniu Delegatów „S” Regionu Śląsko -Dąbrowskiego w Ustroniu – Polanie. 
Pomimo licznych represji, które dotknęły go osobiście jak i pozostałych członków jego rodziny, prowadził on nieprzerwanie od 1977 r. do 1989 r. działalność polityczno-społeczną. Z uwagi na swoją nieprzejednaną postawę był objęty kontrolą Służby Bezpieczeństwa w oparciu o wszelkie możliwe środki inwigilacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej