Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skiba Jan
Jan Skiba
ur. w 1944 roku w m. Tyrawa Solna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Jan Skiba pracownik Stoczni Gdańskiej. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku na terenie stoczni, od września 1980 r. członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem wydawnictw podziemnych oraz łącznikiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 29.08.1982 r. do 07.12.1982 r. Po wyjściu z internowania kontynuował działalność związkową. Na terenie Stoczni Gdańskiej zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek, za co został aresztowany 15.08.1983 r., przetrzymywany w areszcie bez wyroku do 08.12.1983 r. Skazany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku 27.01.1984 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN