Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żmuda Irena

Irena Helena Żmuda

ur. w 1938 roku w m. Kolonia Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2019
Biogram
Pani Irena Żmuda od września 1980 r. aktywnie działała w strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Sosnowca. Była inicjatorką powołania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, której przewodniczyła do 13 grudnia 1981 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizowała Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu-Sielcu. W ramach Duszpasterstwa odbywały się spotkania działaczy podziemia opozycyjnego, ludzi kultury i nauki oraz tzw. msze za Ojczyznę. Pani Irena Żmuda prowadziła przy wspomnianym kościele bibliotekę i wypożyczalnię pism tzw. drugiego obiegu. 
W 1982 r. zaangażowała się w powołanie Regionalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu, w ramach którego do 1989 r. udzielano pomocy represjonowanym działaczom i ich rodzinom. 
W 1988 r. włączyła się w akcję odtworzenia struktur związkowych w Zakładzie Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu. Doprowadziła do powołania Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” , następnie jej rejestracji przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i objęła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu. 
W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. Pani Irena Żmuda jako pełnomocnik Obwodowej Komisji Wyborczej przy wyborach wyznaczonych na dzień 4 czerwca, zajmowała się organizowaniem Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w Sosnowcu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków