Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lach Krystyna

Krystyna Lach

ur. w 1950 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 441/2023
Biogram
Krystyna Lach od września 1980 r. była członkiem, a od grudnia tegoż roku przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (od 13.12.1981 r. do 21.01.1982 r.) a następnie w Gołdapi (od 21.01.1982 r. do 17.07.1982 r.). Od 14 do 19.12.1981 r. prowadziła w więzieniu głodówkę. Uczestniczyła w działalności Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym w Przemyślu (1982) i Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Brała udział w manifestacjach organizowanych przez RKW „Solidarność” w Przemyślu. W miejscu pracy poddawana była licznym szykanom. W roku 1988 r. wyjechała na pobyt stały do USA
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Kobiety internowane. Gołdap 1982, pod. red. E. Rogalewskiej, Białystok 2008
    • G Wołk, Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo – wschodniej 1981-1982, Rzeszów 2009,
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN