Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Antoni Matonia

ur. w 1955 roku w m. Radzionków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Stanisław Matonia od listopada 1980 r. był  aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów działającego przy Politechnice Śląskiej w Katowicach. W maju 1981 r. współorganizował Międzyuczelniany Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Jako działacz w/w Komitetu inicjował i organizował na uczelni kampanie propagandowe na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, w tym szczególnie członków kierownictwa Konfederacji Polski Niepodległej. Ponadto w maju i grudniu 1981 r. uczestniczył w manifestacjach ulicznych organizowanych przez KOWzaP, organizowanych pod nazwą „marszów wolności”, natomiast w maju i grudniu 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym podjętym przez NSZ. 
Ponieważ po wprowadzeniu Dekretu o stanie wojennym Pan Stanisław Matonia kontynuował działalność w w/w organizacjach Komendant Wojewódzki MO w Katowicach 14 I 1982 r. podpisał decyzję o internowaniu. Pan Stanisław Matonia został internowany 15 i 1982 r. i umieszczony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich następnie w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, skąd został zwolniony 26 VI 1982 r. 
W latach 1983-1986 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach Kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Wars”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN