Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korzyniec  Halina

Halina Korzyniec

ur. w 1930 roku w m. Wielki Bór
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
W latach 1982-89 animatorka duszpasterstwa ludzi pracy przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach, w szczególności Konfraterni Robotniczej. Zaangażowana w pomoc dla rodzin osób objętych represjami. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. 
Uczestniczka protestu głodowego prowadzonego w dniach od 11 do 18 maja 1985 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu koło Kutna jako wyrazu sprzeciwu wobec represji stosowanych przez władze wobec Kościoła i opozycji oraz przetrzymywaniu w więzieniach osób zaangażowanych w działalność opozycyjną.
Zaangażowana w organizację Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN