Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Stefan Cichocki

ur. w 1943 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Z obozem opozycji demokratycznej związany był od września 1980 roku kiedy to objął funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Badań i Doświadczeń Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie. Od listopada 1980 roku był wiceprzewodniczącym Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce drukował i organizował kolportaż prasy podziemnej, ulotek, biuletynów, oraz udzielał pomocy ukrywającym się osobom przed aresztowaniem przez Służbę Bezpieczeństwa. Wspomagał rzeczowo i finansowo rodziny osób internowanych oraz tworzył podziemne struktury „Solidarności”. Był także łącznikiem i kolporterem nielegalnych wydawnictw poligraficznych, w związku z czym został objęty aktywną kontrolą operacyjną i intensywnym rozpracowaniem przez Służbę Bezpieczeństwa. Brał udział w spotkaniach opozycji antykomunistycznej z rolnikami z Zamojszczyzny i działaczami na terenie Lublina. Uczestniczył w mszach za Ojczyznę. Organizował także łączników, którzy przenosili informację i nielegalne materiały między zakładami pracy oraz przekazywał pieniądze dla struktur podziemnych. Za swoją opozycyjną działalność był inwigilowany, w okresie 1982-1984 kilkakrotnie aresztowany przez organa bezpieczeństwa państwa. Dnia 30.04.1983 roku została z Nim przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza zaś w dniach 30.04.1983 r., 2.05.1983 r. i 25.10.1983 r. dokonano przeszukań pomieszczeń mieszalnych i gospodarczych. W wyniku przeszukania odnaleziono nielegalne czasopisma, kalendarze, literaturę, biuletyny informacyjne, informatory NSZZ „Solidarność” oraz ulotki i prasę bezdebitową. Wszystkie materiały zostały zabezpieczone do depozytu Wydziału Śledczego KWMO/WUSW w Lublinie na potrzeby śledztwa. Postępowanie prokuratorskie zostało umorzone dnia 23.10.1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN