Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Olkiewicz

ur. w 1949 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Płockiej Stoczni Rzecznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy. W związku z działalnością opozycyjną został internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku. Uzasadnieniem decyzji o internowaniu było stwierdzenie, że pozostając na wolności podjąłby działalność zmierzającą do organizowania wrogich wystąpień antypaństwowych. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Włocławku, gdzie przebywał od 31 sierpnia 1982 r. do 15 października 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej