Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Tadeusz Oberc

ur. w 1952 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Adam Tadeusz Oberc od 1970 r. pracował jako ślusarz-mechanik w Fabryce Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie. Na terenie zakładu pracy pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 16.12.1981 r. zorganizował i kierował strajkiem, w którym udział wzięła ponad tysięczna załoga FA „Polmo”. 18.12.1981 r. został zatrzymany, a następnie 6.01.1982 r. Sąd Wojewódzki w Krośnie Wydział II Karny skazał go za powyższy czyn na dwa lata pozbawienia wolności oraz zasądził koszty postępowania w sprawie i opłatę w wysokości 3 tys. zł. Izba Karna Sądu Najwyższego w Warszawie 24.02.1982 r. utrzymała w mocy powyższy wyrok. 
Adam Oberc karę pozbawienia wolności odbywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Na mocy uchwały Rady Państwa został zwolniony warunkowo w dn. 11.04.1983 r. Następnie ze względu na dyscyplinarne zwolnienie z FA „Polmo” do 1989 r. pracował jako konserwator w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie. Po wyjściu na wolność nawiązał współpracę z podziemnymi strukturami „Solidarności" -  Regionalną Komisją Wykonawczą Regionu Podkarpacie, a następnie w 1984 r. został jej członkiem. W latach 1984-1986 był redaktorem naczelnym „Solidarności Podkarpackiej”, kolportował także wydawnictwa bezdebitowe oraz brał udział w akcjach ulotkowych. Funkcjonariusze SB wielokrotnie przeprowadzali z nim rozmowy ostrzegawcze oraz dokonywali rewizji w jego domu i miejscu pracy.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN