Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jabłoński Jerzy

Jerzy Piotr Jabłoński

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Od marca 1979 r. przebywając czasowo na terenie Belgii organizował przerzuty do Polski literatury bezdebitowej. W tym celu nawiązał kontakty z przedstawicielką paryskiej „Kultury” oraz ośrodkami polonijnymi we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. W 1980 r. został objęty kilkumiesięcznym zakazem wyjazdów zagranicznych. W kraju utrzymywał kontakty z działaczami KSS KOR i prowadził kolportaż wydawnictw antykomunistycznych. Brał udział w zebraniach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, podczas których domagał się prowadzenia akcji strajkowych. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy, a następnie – od 7 stycznia 1982 r. w OO w Łowiczu, gdzie przebywał do 29 czerwca 1982 r. W latach 1979-1981 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej