Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Stanisław Amiłowski

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Pan Witold Amiłowski będąc wiceprzewodniczącym komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przemysłu Bawełnianego w Łodzi został zarejestrowany do sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Roznosiciel” dn. 05.04.1982 r. przez Wydz. V WUSW w Łodzi. W miejscu pracy brał udział  w nielegalnych manifestacjach. 
W ramach represji politycznej Pan Witold Amiłowski został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie w dniu 09.11.1982 r. Rozkazem nr 236 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 16.12.1982 r. z powodu choroby Pan Witold Amiłowski został przedterminowo skreślony z ewidencji po odbyciu ćwiczeń wojskowych
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN