Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Jabłoński

ur. w 1967 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016
Biogram
Od 1983 r. był instruktorem harcerskim. W 1983 r. współorganizował 39 Włocławską Drużynę Harcerską. Współpracował z Redakcją wydawnictwa Duszpasterstwa Harcerskiego „Czuwamy" z Krakowa. W 1987 r., wraz z 39 Włocławską Drużyną Harcerską, brał udział we mszy celebrowanej przez Jana Pawła II w Gdańsku. Uczestniczył w obozie letnim z Polską Organizacją Harcerską w Krzywogońcu. W listopadzie 1987 r., wraz z 39 Włocławską Drużyną Harcerską, przeszedł do Polskiej Organizacji Harcerskiej. W POH pracował jako drużynowy 5 Włocławskiej Drużyny Harcerzy a następnie Komendant Szczepu Drużyn Harcerek i Harcerzy we Włocławku. Podczas Kongresu Polskiej Organizacji Harcerskiej, który odbył się w terminie 24-27 sierpnia 1989 r., został wybrany zastępcą przewodniczącego Rady Naczelnej POH. Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w okresie 1987-1990.
Biogram opracowano na podstawie: