Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Drygalski Jerzy
Jerzy Drygalski
ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, zaangażowanym m.in. w kolportaż wydawnictw niepodległościowych oraz uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych środowisk opozycyjnych związanych z Uniwersytetem Łódzkim,  gdzie był zatrudniony na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i do 25 lutego 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. Po zwolnieniu z odosobnienia nie zaprzestał działalności niepodległościowej, lecz kontynuował ją w podziemnych strukturach Związku. Z uwagi na podejmowane przez niego działania, był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1980-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej